• thanhcongposthcm@gmail.com
  • Liên hệ trực tuyến: 028 668 38 500
    Nhanh chóng – Chính xác – An toàn - Tiết kiệm

» Thông tin » Chuyển phát nhanh hẹn giờ
Danh Sách Sinh Viên

Chuyển phát nhanh hẹn giờ của Thành Công là dịch vụ chuyển phát  có xác định thời gian phát, Quý khách có thể yêu cầu  phát bưu gửi trước thời gian công bố của dịch vụ .

Quý khách gửi trong khoảng thời gian từ trước 8 giờ 15 phút thì Người nhận của quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian mà quý khách yêu cầu được phục vụ.

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Dịch vụ chuyển phát hẹn giờ được cung cấp tại địa bàn Thành phố.

Điều kiện dịch vụ:  Người gửi phải cung cấp:

- Họ và tên người nhận (Ghi đầy đủ);

- Địa chỉ người nhận (Ghi đầy đủ và chi tiết);

- Số điện thoại di động, cố định của người nhận (Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên);

- Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

- Họ tên và điện thoại người gửi.

Dịch vụ chuyển phát nhanh hẹn giờ
Dịch vụ chuyển phát nhanh hẹn giờ

Tags

Copyright 2014 buuchinhthanhcong.vn - All rights reserved. Design by atvmedia.