• thanhcongposthcm@gmail.com
  • Liên hệ trực tuyến: 028 668 38 500
    Nhanh chóng – Chính xác – An toàn - Tiết kiệm

» Thông tin » Dịch vụ thu COD
Danh Sách Sinh Viên

 - Khái niệm:
Dịch vụ phát hàng – thu tiền ( Cash on Delivery – COD ) là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ bưu chính chuyển phát trong đó nhà vận chuyển được ủy thác thu hộ một khoản tiền nhất định do người gửi yêu cầu khi thực hiện việc phát bưu phẩm cho người nhận và hoàn trả lại số tiền đó cho người gửi.
 
- Quy định:
+ Thành Công chỉ cung cấp dịch vụ COD tại trung tâm các tỉnh, thành phố nằm trong tuyến chính Thành Công.
+ Khi sử dụng dịch vụ COD khách hàng phải thanh toán các khoản cước sau:
            * Cước dịch vụ chuyển phát bưu gửi COD.
            * Cước phí dịch vụ COD.
* Các khoản cước phí dịch vụ đặc biệt khác mà khách hàng lựa chọn như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đóng gói, dịch vụ phát hỏa tốc…
+ Khi sử dụng dịch vụ COD, khách hàng cần thông báo cho người nhận về việc ủy thác cho nhà vận chuyển thu hộ tiền hàng. Thành Công chỉ phát bưu gửi khi người nhận đã thanh toán tiền thu hộ. Nếu không thanh toán bưu gửi COD sẽ được Thành Công trả lại cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản cước phí như đã thỏa thuận ban đầu cộng thêm cước phí chuyển hoàn bưu gửi COD đó.
+ Mức tiền thu hộ tối đa cho một bưu gửi COD là 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng.)
 
- Nội dung áp dụng:
     + Giá cước dịch vụ thu hộ COD được áp dụng theo bảng giá của Thành Công hoặc theo sự thỏa thuận giữa hai bên.
      + Người gửi cần cung cấp đầy đủ thông tin của người nhận ( tên, địa chỉ, số điện thoại.. ) trên vận đơn của bưu gửi COD; các loại hóa đơn chứng từ đi kèm để làm cơ sở thu hộ tiền hàng.
Bưu chính thành côngbuu chinh thanh congchuyen phat nhanhchuyển phát nhanhdich vu chuyen phat nhanh,chuyen phat thanh congchuyển phat nhanh thành côngchuyen phat nhanh thanh congCPN thanh cong.
Tags

Copyright 2014 buuchinhthanhcong.vn - All rights reserved. Design by atvmedia.