• thanhcongposthcm@gmail.com
 • Liên hệ trực tuyến: 028 668 38 500
  Nhanh chóng – Chính xác – An toàn - Tiết kiệm
» Thông tin » Dịch vụ cộng thêm
Danh Sách Sinh Viên

Quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trong nước với các dịch vụ công thêm như:
 •    Dịch vụ Phát tận tay
 •    Dịch vụ Khai giá
 •    Dịch vụ Báo phát (Báo phát ghi số hoặc tin nhắn SMS)
 •    Rút Bưu gửi
 •    Thay đổi họ tên địa chỉ người nhận
 •    Dịch vụ phát hàng thu tiền COD trong nước
 •    Nhận tại địa chỉ
 •    Dịch vụ thu cước ở nơi người nhận 
 •    Dịch vụ người nhận trả cước  
 •    Dịch vụ  kiểm đếm
Tags

Copyright 2014 buuchinhthanhcong.vn - All rights reserved. Design by atvmedia.